Σαλμάν Ρουσντί

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ... +

ΕΚΔΟΤΗΣ... +

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ... +

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ... +