Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα www.vintart.gr, η οποία αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της ομώνυμης επιχείρησης. Ο όρος Vintart ή «Εμείς» ή «Εμάς» αναφέρεται στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, της οποίας η έδρα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 141233430 και Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@vintart.gr. Ο όρος «χρήστης» ή «Εσείς» ή «Εσάς» αναφέρεται στον χρήστη, ή επισκέπτη της ιστοσελίδας.
Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό δίκαιο, ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρίας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις. Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.
Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης:

 • Η Vintart έχει τη διακριτική ευχέρεια να προβεί σε συντήρηση της Ιστοσελίδας, να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό της, να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία της ανά πάσα στιγμή, άνευ προειδοποίησης. Επίσης, η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να παρεμποδιστεί είτε μόνιμα, είτε προσωρινά εξαιτίας γεγονότων εκτός ελέγχου / επιρροής μας ή ανεξαρτήτως της βούλησής μας. Δεσμευόμαστε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες.
 • Η χρήση της Ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.
 • Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της «Vintart» για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων της εταιρίας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, τον αριθμό, την ημερομηνία λήξεως της κάρτας, καθώς και τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας.
Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.
Τα προσωπικά στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρούσες πληροφορίες;
Σε περίπτωση κατά την οποία οι χρήστες της Ιστοσελίδας, παρέχουν οικειοθελώς μέσω αυτής τυχόν προσωπικά τους δεδομένα (π.χ., το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e-mail), η Vintart δύναται να τα συγκεντρώνει σε Αρχείο και να τα επεξεργάζεται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Παροχή των υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας (π.χ. διενέργεια αγορών από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, χρήση online υπηρεσιών).
 • Ποιοτική εξυπηρέτηση των χρηστών και βελτίωση μέσω των πληροφοριών αυτών, των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας.
 • Ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές, κατόπιν συγκατάθεσης των χρηστών.
 • Διαφημιστική προβολή των προϊόντων της Εταιρίας, μελλοντική επικοινωνία με τους χρήστες, πραγματοποίηση ερευνών αγοράς, ή με κάθε τρόπο προώθηση προϊόντων της Εταιρίας από απόσταση, κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης των χρηστών.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Το cookie είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό αρχείο, συνήθως αποτελούμενο από γράμματα και αριθμούς, το οποίο αποστέλλεται από μια διαδικτυακή τοποθεσία και αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη, επιτρέποντας την ταυτοποίηση της συγκεκριμένης συσκευής. Τα Cookies παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εν γένει λειτουργία του διαδικτύου, καθώς συμβάλουν στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη στο Διαδίκτυο.
Στο www.vintart.gr χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, όπως επίσης για να διατηρούν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάγκη στατιστικών μελετών και αποθηκεύουν τα αγαπημένα σας προϊόντα για συγκεκριμένο διάστημα.
Τα Cookies που αποστέλλονται από τη διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι τα παρακάτω:

 • IIS session cookie
 • Tomcat session cookie
 • Sharethis cookie
 • DoubleClick (Google)
 • Google Adwords
 • Google Adwords Conversion
 • Google Analytics
 • WishList

Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες.


ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Vintart καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας Ιστοσελίδας, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση της Εταιρίας, δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν.

Σημείωση: Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω διαφορών στην ισοτιμία, εκτελωνισμών κλπ, για τα οποία η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.
* Η Vintart δεν φέρει καμία ευθύνη για παραγγελίες μέσω παράνομης ιδιοποίησης στοιχείων πιστωτικής κάρτας από τρίτο πρόσωπο, πλην του νόμιμου κατόχου και απαγορεύει τέτοιου είδους συναλλαγές.


ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 1. Κατάθεση σε Τράπεζα
  Μπορείτε να προχωρήσετε σε κατάθεση του ποσού στην Τράπεζα Attica Bank:
  Αριθμός Λογαριασμού: 84978451
  IBAN: GR56 0160 4670 0000 0008 4978 451
  Δικαιούχος: ΠΑΡΗΣΙΝΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ
  * Ως αιτιολογία, παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό της παραγγελίας σας ή το όνομα με το οποίο κάνατε την παραγγελία.
  ** Για την αποστολή κάθε παραγγελίας με μεταφορική, απαιτείται κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή πληρωμή με Paypal, καθώς για παραγγελίες που εκτελούνται με μεταφορική δεν υπάρχει μέθοδος της αντικαταβολής.
  *** Παραγγελίες οι οποίες καταχωρούνται με ένδειξη “Κατάθεση” αλλά δεν πραγματοποιείται κατάθεση των χρημάτων ή παραγγελίες οι οποίες πραγματοποιούνται με ένδειξη “Αντικαταβολή” αλλά δεν είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί σας για επιβεβαίωση, δεν εκτελούνται.
 2. Αντικαταβολή (μόνο για αποστολές με ΕΛΤΑ)
  Εξοφλήστε την παραγγελία σας με αντικαταβολή τη στιγμή που την παραλαμβάνετε, με επιπλέον χρέωση 2.50 € με το Φ.Π.Α στην τιμή των μεταφορικών σας.
  Διαθέσιμο μόνο εντός Ελλάδος.
 3. Πιστωτική και Χρεωστική Κάρτα – Paypal
  Εξοφλήστε την παραγγελία σας με τη χρήση της πιστωτικής σας κάρτας ή τον Paypal λογαριασμό σας, μέσα από το ασφαλές και πιο διαδεδομένο διατραπεζικό σύστημα στον κόσμο!
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτες Visa, Mastercard, American Express.
 4. Μετρητά
  Μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά στην έδρα μας και να παραλάβετε τα προϊόντα σας από εκεί.